Системни решения

"Айсберг 1992", използвайки своя опит - повече от 20 години, предлага решения за управление на температура и влажност за различни области на приложение:

 • Хладилни складове и съоръжения;
 • Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
 • Климатизация на чисти помещения; офиси и пр.;
 • Електроника, високотехнологични производства;
 • Изпарително охлаждане;
 • Магазини, супермаркети, хипермаркети;
 • Отглеждане на гъби;
 • Производство на хляб и замразени хлебни изделия;
 • Фармацевтична индустрия;
 • Камери за боядисване и сушене;
 • Тютюнева индустрия;
 • Винена индустрия;
 • Текстилна индустрия;
 • Печатарска промишленост;
 • Производство на дървесина.

Контролът на влажността на продукти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост позволява следните предимства:

 • намалява загубите на тегло на продуктите (освобождаване на влага);
 • запазва външния вид и свежестта на продуктите;
 • оптимизира процеса на зреене на сирена и колбаси, вина и пр.;
 • намалява скоростта на разваляне на продуктите;
 • минимизира консумацията на енергия при адиабатни системи.

Управлението на параметрите (температура, влажност и пр.) в дадено приложение може да става дистанционно, чрез използване на мониторингова система, която дава възможност за контрол и оптимизиране на процесите, водещи до намаляване на консумираната електроенергия.